HEM

Stenspräckning

 

Vi innehar spräckkort och de tillstånd som krävs för att utföra stenspräckning och bergspräckning med Power Tools

 

Vi hjälper er att ta bort mindre bergsklackar, stenar som sticker upp, kabeldiken m.m. Spräckning kräver ingen besiktning av fastigheter och är kostnadseffektivt.

 

 

Enskilt avlopp

 

Behöver ni anlägga nytt avlopp?

 

Vi kan hjälpa er att hela vägen från planering, ansökan till kommunen och genomförandet. Där markförhållandena tillåter, försöker vi alltid sträva efter passiva system. Behövs det pump löser vi detta.

 

Läs mera

Grunder

 

Husgrunder av olika typer och ändamål

 

Om det är en liten utbyggnad eller nyproduktion, kan vi utföra allt från schaktning till färdig platta. Små eller olika former på grunden, vi hjälper er!

 

Certifierad Entreprenör

 

Auktoriserad entreprenör för FANN avloppsanläggningar.

Säker grund certifierad entreprenör för FuktSpärrTeknik grundsystem.

Innehar spräckkort för Simplex systemet från Power Tools.